mobile
Tixon Technology

Inteligentne narzędzia wsparcia dla Mikroprzedsiębiorstw i Start-upów

lekOster

Problem

Marnotrawstwo leków

To olbrzymi problem społeczno-ekonomiczny, który sięga w Polsce nawet 8-10 miliardów PLN rocznie. Każdego roku NFZ, firmy ubezpieczniowe oraz sami pacjenci przeznaczają ogromne kwoty na zakup lekarstw, z czego część - nawet nierozpakowana i z aktualną datą ważności - ląduje w koszu. Jednocześnie z roku na rok rośnie sprzedaż leków. W związku z powyższym można zakladać, że problem będzie się nawarstwiał. 

Przeczytaj więcej >

Kluczowe czynniki marnotrawstwa lekarstw w Polsce

 • Brak wiedzy o zakresie posiadanych w domu lekarstw
 • Dublowanie kupowanych lekarstw
 • Brak wiedzy o tańszych zamiennikach
 • Kupowanie lekarstw na zapas
 • Brak świadomości realnej wartości lekarstwa refundowanego
 • Niewłaściwe przechowywanie lekarstw
 • Działania niepożądane wywołane przez lekarstwo 
 •  Odpowiedzialność społeczna (CSR)

Popularyzacja idei ograniczania marnotrawstwa lekarstw pozwoli na:

 • zwiększenie świadomości społecznej na temat skali marnotrawstwa lekarstw w Polsce i w innych krajach oraz konieczności ponoszenia przez Państwo i jego Obywateli zbędnych kosztów związanych zakupem nowych leków;
 • ochronę zdrowia dzieci, niepełnosprawnych i ludzi starszych przed spożyciem lekarstw przeterminowanych lub niewłaściwie przechowywanych, zatruciem wynikającym z przedawkowania lub spożycia lekarstw szkodliwych;
 • ochronę środowiska – zminimalizowanie skali marnotrawstwa leków w Polsce (ich przeterminowania oraz utraty właściwości leczniczych i toksyczności) oraz ograniczenie odpadów farmaceutycznych trafiających do ekosystemu.
lekOster

Rozwiazanie

System zarządzania lekami

To innowacyjne rozwiązanie, które może pomóc ograniczyć skalę marnotrawstwa lekarstw w Polsce i na świecie. Łączy w sobie rozwiązania z wykrozystaniem urządzeń sensorowych IoT oraz rozwiązań aplikacyjnych. Wszystko po to, aby pomóc ludziom w zarządzaniu ich domową apteczką, wsparciem w monitorowaniu procesu dawkowania lekarstwmonitorowaniu warunków przechowywania leków, dostępu autoryzowanego i nieautoryzowanego, zapobieganiu przedawkowaniu, przeterminowaniu oraz utraty właściwości leczniczych. Ma to olbrzymi wpływ na efektywność procesu leczenia.

Przeczytaj więcej >

Nasza pasja

Projektowanie inteligentnych rozwiązań, realnie wpływających
na zmianę jakości życia i zdrowia Użytkowników

Jak ją realizujemy?

 • Stawiliśmy czoła poważnemu problemowi społecznemu, jakim jest marnotrawstwo leków, efektywność procesu leczenia oraz monitorowanie warunków środowiskowych wpływającego na zdrowie.
 • Patient Centric, czyli pacjent w centrum uwagi  – to idea, która przewodzi wszelkim naszym działaniom.
 • Tworzymy zespół profesjonalistów, których pasją są nowe technologie oraz nowoczesne kanały komunikacji.
 • Wdrażamy innowacje mające na celu poprawę zdrowia i ochronę życia.
 • Tworzymy unikalne rozwiązania z wykorzystaniem Internetu Rzeczy - IoT, Edge Computing, automatyzacji, technologii Computer Vision czy Machine Learning z AI.

Świat ogarnia rewolucja, a my jesteśmy jej częścią...

Projekty Unijne

KONTAKT