tixon 360 - platforma biletowa online

MENU

Problem marnotrawstwa lekarstw

Marnotrawstwo lekarstw to olbrzymi problem społeczno-ekonomiczny będący olbrzymim wyzwaniem.

Każdego roku NFZ oraz pacjenci przeznaczają ogromne kwoty na zakup lekarstw. Część z nich – nawet te nierozpakowane, z aktualną datą ważności – jest wyrzucana do śmieci, a następnie utylizowana. To ogromne marnotrawstwo, zwłaszcza że wielu osób nie stać na niezbędne lekarstwa.

W oparciu o wyniki branży farmaceutycznej za 2016 rok oraz badaniami przeprowadzonymi w 2009 roku przez dr Anne Serafin wraz z prof. dr hab. farm. Andrzej Stańczakiem, a także własnymi, problem marnotrawstwa lekarstw w Polsce szacujemy na kwotę rzędu 8-10 miliardów PLN rocznie.

Sprzedaż lekarstw w Polsce rok do roku rośnie, zatem problem i skala marnotrawstwa wciąż będzie rosnąca.

Kluczowe czynniki marnotrawstwa lekarstw w Polsce

 • Brak wiedzy o zakresie posiadanych w domu lekarstwach
 • Dublowanie kupowanych lekarstw
 • Brak wiedzy o tańszych zamiennikach
 • Kupowanie lekarstw na zapas
 • Brak świadomości realnej wartości lekarstwa refundowanego
 • Niewłaściwe przechowywanie lekarstw
 • Działania niepożądane wywołane przez lekarstwo  

Odpowiedzialność społeczna (CSR)

Popularyzacja idei ogrnaiczania marnotrawstwa pozwoli na:

 1. zwiększenie świadomości społecznej na temat skali marnotrawstwa lekarstw w Polsce i innych rynkach oraz konieczności ponoszenia przez Państwo i jego Obywateli zbędnych kosztów związanych zakupem nowych leków
 2. ochrona zdrowia dzieci, niepełnosprawnych i ludzi starszych
  przed spożyciem lekarstw przeterminowanych lub niewłaściwie przechowywanych, zatruciem wynikającym z przedawkowania lub spożycia lekarstw szkodliwych;
 3. ochrona środowiska – zminimalizowanie skali marnotrawstwa leków w Polsce (ich przeterminowania oraz utraty właściwości leczniczych i toksyczności) wpłynie korzystnie na środowisko naturalne poprzez ograniczenie odpadów farmaceutycznych trafiających do ekosystemu.