tixon 360 - platforma biletowa online

MENU

System Zarządzania Używaniem Lekarstw Przez Indywidualnych Konsumentów

Przedmiotem projektu jest prowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych w celu opracowania innowacyjnego Systemu Zarządzania Używaniem Lekarstw Przez Indywidualnych Konsumentów (SZULPIK). Prace prowadzone będą we współpracy z Politechniką Warszawską.

Wyniki prac umożliwią rozwinięcie funkcjonalności w porównaniu do obecnych i rozwijanych rozwiązań na rynku, co wpłynie na wzrost innowacyjności oraz konkurencyjności przedsiębiorstwa.

Podjęliśmy wyzwanie podejmując się poprzez projekt badawczy opracowania innowacyjnego Systemu Zarządzania Używaniem Lekarstw Przez Indywidualnych Konsumentów (SZULPIK).

Zarówno polski jak i zagraniczny rynek farmaceutycznych rośnie w szybkim tempie, średniorocznie o ok. 5,3%. Wartość wydatków na lekarstwa w Polsce przekroczyła w 2016 r. 30 mld PLN, z czego ok. 14 mld PLN to leki refundowane. Światowy rynek jest imponujący, Francja, to ogromny rynek lekastw o wartośći rocznej ok. 50 mld USD (2015r), natomiast największym na świecie rynkiem sprzedaży lekarstw są Stany Zjednoczone, których wielkość szacowana jest na ok 340mld USD rocznie.

Poważnym problemem, z jakim spotyka się polskie społeczeństwo, to marnotrawstwo lekarstw. Problem i skala marnotrawstwa wciąż będzie rosnąca. Chcemy by nasz projekt, Systemu Zarządzania Używaniem Lekarstw Przez Indywidualnych Konsumentów pozwolił na ograniczenie skali marnotrawstwa lekarstw w Polsce, Uni Europejskiej, a także na dużych i potężnych rynkach lekarstw jakim są USA czy Chiny.

Mamy nadzieję, przyczyni się to do rewolucyjnej zmiany, dać szereg korzyści gospodarstwom domowym, użytkownikom oraz firmom i instytucjom refundującym lekarstwa.

Będziemy popularyzować ideę ograniczania skali marnotrawstwa poprzez optymalizację zużycia leków, monitorowanie warunków ich przechowywania, zapobieganie ich przedawkowaniu, przeterminowaniu oraz utraty właściwości leczniczych.