mobileeu

Czy to dobry czas na rewolucję w leczeniu?

2020-05-27 / 10:44

Czy to dobry czas na rewolucję w leczeniu?

Świat stanął w obliczu problemu COVID-19 i wyzwań, jakich w tej skali nie doświadczyliśmy prawdopodobnie od II wojny światowej. W jednym momencie zmagamy się z przyspieszoną koniecznością cyfryzacji większości dziedzin życia i zmianą nawyków ludzkich, które mają wspomóc odporność, ochronić nas przed koronawirusem, a następnie wesprzeć w procesie rekonwalescencji, gdzie możemy spodziewać się różnych powikłań po przebytej chorobie. To również czas, kiedy szczególną uwagę należy skierować na leki, jak nimi dysponujemy, jak je przechowujemy i jak dawkujemy. To będzie oręż w naszej walce o zdrowie.

Aby leki działały, muszą być przechowywane zgodnie z zaleceniem producentów. W innym razie ich skuteczność może być słabsza lub nawet mogą stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia pacjentów. Niestety badania wśród rodziców pokazały, że bagatelizujemy ten problem. Większość trzyma leki w kuchni, a więc w miejscu podatnym na oddziaływanie wysokich temperatur.

Badanie ankietowe zostało przeprowadzone wśród kilkudziesięciu rodziców i opiekunów dzieci, które z powodu różnych chorób trafiły do Oddziału Hospitalizacji Jednego Dnia Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie. Autorem badania był startup pozytywnego wpływu Tixon Technology, dzisiaj już jako TixonCare. Instytut Matki i Dziecka w Warszawie objął badanie swoim patronatem.

„Wyniki potwierdziły nasze wcześniejsze obserwacje. Większość ankietowanych (78%) trzyma leki w kuchni. Dane dotyczą rodziców, ale jak pokazały wcześniejsze badania seniorów, ten sam nawyk zaobserwowano u 35,3% badanych. W sytuacji upałów, część osób pozostawia leki w dotychczasowym miejscu ich przechowywania, a część przekłada je do lodówki. W praktyce oznacza to, że wiele leków traci swoją skuteczność, ponieważ w lodówce można przechowywać wyłącznie leki do tego przeznaczone” – powiedział Cezary Kępczyński, prezes Tixon Care sp. z o.o. 

Podkreślił, że wielu rodziców postępuje w oparciu o przyzwyczajenia. Jednak warunki klimatyczne ulegają przyspieszającej zmianie, coraz częściej mamy w Polsce długo utrzymujące się upalne dni. Warto wówczas zadbać o leki, które mają bezpośrednie przełożenie na zdrowie pacjentów bez względu na ich wiek. Potrzebna jest szeroka akcja edukacyjna w tym zakresie, skierowana zwłaszcza do osób przewlekle chorych, seniorów i ich opiekunów oraz dzieci. 

„Pamiętajmy, że większość leków należy przechowywać w temperaturze pokojowej, w chłodnym i suchym miejscu, najlepiej w oryginalnym opakowaniu. Temperatura pokojowa to zakres od 15°C do 25°C. Przeprowadzone przez nas badanie pokazało, że są wśród nas rodzice, którzy mylnie traktują temperaturę pokojową z tą, która aktualnie panuje w domu. Błędną odpowiedź w sprawie temperatury pokojowej udzieliło ponad 20% badanych” – powiedziała dr n. med. Alicja Karney, Zastępca dyrektora ds. Klinicznych w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie. 

Domową apteczką zazwyczaj zarządzają kobiety (w 70%), dla których bezpieczeństwo dzieci jest jednocześnie jednym z najważniejszych czynników w przechowywaniu leków. To one dbają o zasoby i kontrolowanie przydatności leków. 

Startup TixonCare jest w trakcie przygotowań do wdrożenia testowego rozwiązania Lekoster, które pomoże pacjentom i ich opiekunom organizować oraz monitorować warunki przechowywania leków w domu. Jest to bardzo ważna informacja w kontekście prawidłowego przechowywania leków, prawidłowego ich działania, a w związku z tym leczenia, również dla zdrowia wszystkich pacjentów. Rozwiązanie Lekoster ma pomóc w profilaktyce zdrowotnej.