mobileeu
Tixon Technology

Inteligentne narzędzia wsparcia dla Mikroprzedsiębiorstw i Start-upów

Nasza pasja

Naszą pasją jest projektowanie inteligentnych rozwiązań, realnie wpływających na zmianę jakości życia i zdrowia Użytkowników. Jesteśmy startupem pozytywnego wpływu, który postawił na profilaktykę zdrowia oraz podjął walkę z marnotrawstwem leków, będącym skutkiem m.in. niewłaściwego ich przechowywania oraz zagrożeń COVID-19 i nadmiarowego gromadzenia leków na wypadek choroby. 

Jako firma odpowiedzialna społecznie, ważne są dla nas Cele Zrównoważonego Rozwoju, określone przez ONZ w Agendzie 2030, zwłaszcza w obszarze "Dobrego zdrowia i jakości życia" oraz "Działań w dziedzinie klimatu".

Najważniejsze cele

 • Edukacja społeczna na temat bezpiecznego przechowywania leków w domu oraz konieczności zmiany nawyków w celu zmniejszenia skali marnotrawstwa.
 • Poprawa efektywności procesu leczenia, która dla osób z tzw. chorobami współistniejącymi, jest szczególnie istotna w walce z COVID-19.  
 • Działania profilaktyczne związane z zabezpieczeniem się przed negatywnym wpływom zmian środowiskowych na zdrowie, w tym złej jakości powietrza oraz jej zagrożeń dla osób po przebytej infekcji COVID-19.
 • Przeciwdziałanie zatruciom dzieci wynikającym z niewłaściwego przechowywania leków i nieuprawnionego dostępu do nich.

Nasze podejście

 • Człowiek w centrum uwagi – idea, która przewodzi wszelkim naszym działaniom.
 • Wdrażamy innowacje mające na celu poprawę zdrowia i ochronę życia.
 • Tworzymy unikalne rozwiązania z wykorzystaniem Internetu Rzeczy (IoT).

Docenili nas

 • Nasze rozwiązanie Lekoster predystynuje nas wśród najciekawszych polskich healthtechów wg redakcji mamstartup.pl
 • Tixon Technology zakwalifikował się do TOP 11 w półfinale IV polskiej edycji konkursu dla startupów odpowiedzialnych społecznie „CHIVAS VENTURE 2019”. 
 • Zostaliśmy nominowani jako jedna z pięciu firm do tytułu "Lidera Zmian 2019" w podkategorii Zdrowie w konkursie Fundusze dla Mazowsza.
Lecostar

Problem

Marnotrawstwo leków
 • To olbrzymi problem społeczno-ekonomiczny, który sięga w Polsce nawet ok 8 miliardów PLN rocznie.
 • Co roku ubezpieczyciele publiczni i prywatni oraz sami pacjenci wydają ogromne kwoty na zakup leków, z czego część - nawet nierozpakowana i z aktualną datą ważności - ląduje w koszu.
 • Z roku na rok rośnie sprzedaż leków, więc problem będzie się nawarstwiał. 
 • Rewolucja opieki zdrowotnej wymaga wdrożenia nowych i przełomowych rozwiązań.
 • Konieczność wdrożenia Inteligentnej dystrybucji czy Gospodarka Obiegu Zamkniętego (Circular Economy)
Przeczytaj więcej >

Kluczowe czynniki marnotrawstwa lekarstw w Polsce

 • Brak wiedzy o posiadanych w domu lekach
 • Niewłaściwe przechowywanie leków
 • Spadek lub utrata właściwości leczniczych leku
 • Brak wiedzy o procesie dawkowania leków
 • Działania niepożądane wywołane przez lek
 • Brak świadomości realnej wartości leku refundowanego
 • Brak świadomości o negatywnym wpływie na środowisko wyrzucanego leku

Popularyzacja idei ograniczania marnotrawstwa lekarstw pozwoli na:

 • zwiększenie świadomości społecznej na temat skali marnotrawstwa lekarstw w Polsce i w innych krajach oraz konieczności ponoszenia przez Państwo i jego Obywateli zbędnych kosztów związanych zakupem nowych leków;
 • ochronę zdrowia dzieci, niepełnosprawnych i ludzi starszych przed spożyciem lekarstw przeterminowanych lub niewłaściwie przechowywanych, zatruciem wynikającym z przedawkowania lub spożycia lekarstw szkodliwych;
 • ochronę środowiska –zminimalizowanie skali marnotrawstwa leków w Polsce (ich przeterminowania oraz utraty właściwości leczniczych i toksyczności) oraz ograniczenie odpadów farmaceutycznych trafiających do ekosystemu.
Lecostar

Rozwiązanie

System zarządzania lekami - Lecostar
 • Innowacyjne rozwiązanie, które może pomóc ograniczyć skalę marnotrawstwa leków w Polsce i na świecie, chroniąc nasze środowisko
 • Łączy w sobie rozwiązania z wykorzystaniem urządzeń sensorowych IoT oraz rozwiązań aplikacyjnych.

Pozwala skutecznie zarządzać domową apteczką, w tym:

 • monitorować warunki przechowywania leków, eliminując ryzyko zatruć szkodliwymi substancjami i utraty ich właściwości leczniczych,
 • monitorować dawkowanie leków, zapobiegając ich przedawkowaniu czy zapomnieniu,
 • monitorować zawartość stanu magazynowego leków, przeciwdziałając ich przeterminowaniu,
 • informować o autoryzowanym i nieautoryzowanym dostępie do leków, chroniąc dzieci i starszych przed zatruciami.

Już niedługo rozwiązanie będzie dostępne na rynku.

Przeczytaj więcej >

Lecostar

Problem

Niewłaściwe przechowywanie leków

Jest groźne dla zdrowia i życia dzieci oraz dorosłych, powoduje:

 • Zatrucia wśród dzieci i dorosłych

 • Nieefektywność procesu leczenia

 • Marnotrawstwo ekonomiczne

 • Negatywny wpływ na środowisko

Przeczytaj więcej >
 • Zatrucia wśród dzieci i młodzieży są jedną z najczęstszych przyczyn ich zgonów oraz bolesnych pobytów w szpitalu.
 • Wg badań Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie wynika, że do zatruć w 61% dochodzi przypadkowo i dotyczą głównie dzieci w wieku przedszkolnym. Substancjami toksycznymi są leki, tlenek węgla oraz alkohol.
 • 80% wszystkich zatruć u dzieci ma miejsce w domu – zazwyczaj w kuchni lub łazience.
 • Zatrucia u dzieci wynikają z niekontrolowanego zażycia leków, np. przeciwbólowych, antykoncepcyjnych, uspakajających, czy wpływających na układ sercowo-naczyniowy. 
 • Problem ma skalę globalną. Centrum Kontroli Zatruć w USA każdego roku otrzymuje ok. pół miliona telefonów w sprawie przypadkowych zatruć lekami u dzieci.
 • Przechowywanie leków w niewłaściwej temperaturze i wilgotności może niebezpiecznie zmienić skład fizyczny i chemiczny leku, stanowiąc poważne zagrożenie dla życia, zarówno dzieci, jak i dorosłych.
Lecostar

Rozwiązanie

System zarządzania lekami - Lecostar

To innowacyjne rozwiązanie, które monitoruje warunki przechowywania leków, zabezpiecza przed nieautoryzowanym dostępem, monitoruje dawkowanie, a także zapotrzebowanie na produkty lecznicze. 

Z nim zyskujesz spokój i właściwą opiekę nad najbliższymi Ci osobami - dziećmi, ale także osobami starszymi, którymi się opiekujesz.

Właściwe przechowywanie leków zapewni bezpieczeństwo oraz wyższą efektywność procesu leczenia.

AeroLung

Problem

Smog w Twoim otoczeniu? Wpływ jakości powietrza na Twoje zdrowie i proces leczenia

Czy wiesz, że każdego roku ok. 48 tys. Polaków przedwcześnie umierana skutek złej jakości powietrza? Wg raportu Europejskiej Agencji Środowiska jakość powietrza w Polsce należy do najgorszych w Europie. Zanieczyszczenie powietrza jest przyczyną wielu poważnych chorób m.in. astmy, miażdżycy, cukrzycy, zaburzeń przebiegu i wyniku ciąży, a nawet raka płuc. Mając świadomość problemu, możesz wpłynąć na swoje zdrowie i najbliższych.

AeroLung

Rozwiązanie

System Monitorowania Jakości Powietrza przez indywidualnych Konsumentów - AeroLung

W świecie zagrożeń COVID-19 zyskujesz wygodne narzędzie do monitorowania jakości powietrza w środowisku, w którym przebywasz oraz w domu. Ta informacja jest kluczem do Twojego zdrowia, dla profilaktyki oraz dla szczególnego dbania o osłabione drogi oddechowe po przebytej chorobie COVID-19. To Twój osobisty asystent, którego możesz mieć zawsze przy sobie. Masz realny wpływa na swoje samopoczucie, a także efektywność procesu leczenia, jeśli zmagasz się z problemami zdrowotnymi.

Więcej o AeroLung i oferta

Projekty Unijne

PARTNERZY

ZOBACZ WSZYSTKIE

KONTAKT