mobile
Tixon Technology

Inteligentne narzędzia wsparcia dla Mikroprzedsiębiorstw i Start-upów

Lekoster

Problem

Marnotrawstwo leków
 • To olbrzymi problem społeczno-ekonomiczny, który sięga w Polsce nawet ok 8 miliardów PLN rocznie.
 • Każdego roku NFZ, firmy ubezpieczniowe oraz sami pacjenci przeznaczają ogromne kwoty na zakup lekarstw, z czego część - nawet nierozpakowana i z aktualną datą ważności - ląduje w koszu.
 • Z roku na rok rośnie sprzedaż leków, więc problem będzie się nawarstwiał. 
Przeczytaj więcej >

Kluczowe czynniki marnotrawstwa lekarstw w Polsce

 • Brak wiedzy o posiadanych w domu lekach
 • Niewłaściwe przechowywanie leków
 • Spadek lub utrata właściwości leczniczych leku
 • Brak wiedzy o procesie dawkowania leków
 • Działania niepożądane wywołane przez lek
 • Brak świadomości realnej wartości leku refundowanego
 • Brak świadomości o negatywnym wpływie na środowisko wyrzucanego leku 

Popularyzacja idei ograniczania marnotrawstwa lekarstw pozwoli na:

 • zwiększenie świadomości społecznej na temat skali marnotrawstwa lekarstw w Polsce i w innych krajach oraz konieczności ponoszenia przez Państwo i jego Obywateli zbędnych kosztów związanych zakupem nowych leków;
 • ochronę zdrowia dzieci, niepełnosprawnych i ludzi starszych przed spożyciem lekarstw przeterminowanych lub niewłaściwie przechowywanych, zatruciem wynikającym z przedawkowania lub spożycia lekarstw szkodliwych;
 • ochronę środowiska – zminimalizowanie skali marnotrawstwa leków w Polsce (ich przeterminowania oraz utraty właściwości leczniczych i toksyczności) oraz ograniczenie odpadów farmaceutycznych trafiających do ekosystemu.
Lekoster

Rozwiązanie

System zarządzania lekami

Innowacyjne rozwiązanie, które może pomóc ograniczyć skalę marnotrawstwa leków w Polsce i na świecie, chroniąc w ten sposób nasze środowisko.

Łączy w sobie rozwiązania z wykorzystaniem urządzeń sensorowych IoT oraz rozwiązań aplikacyjnych.

Pozwala skutecznie zarządzać domową apteczką, monitorować proces dawkowania leków i warunki przechowywania, zapobiegając ich przedawkowaniu, przeterminowaniu oraz utraty właściwości leczniczych, a także dając informację o autoryzowanym i nieautoryzowanym dostępie do leków.

Już niedługo rozwiązanie będzie dostępne na rynku.

Przeczytaj więcej >

LEKOSTER

Problem

Niewłaściwe przechowywanie leków

Jest groźne dla zdrowia i życia dzieci oraz dorosłych, powoduje:

 • Zatrucia wśród dzieci i dorosłych

 • Nieefektywność procesu leczenia

 • Marnotrawstwo ekonomiczne

 • Negatywny wpływ na środowisko

Przeczytaj więcej >
 • Zatrucia wśród dzieci i młodzieży są jedną z najczęstszych przyczyn ich zgonów oraz bolesnych pobytów w szpitalu.
 • Wg badań Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie wynika, że do zatruć w 61% dochodzi przypadkowo i dotyczą głównie dzieci w wieku przedszkolnym. Substancjami toksycznymi są leki, tlenek węgla oraz alkohol.
 • 80% wszystkich zatruć u dzieci ma miejsce w domu – zazwyczaj w kuchni lub łazience.
 • Zatrucia u dzieci wynikają z niekontrolowanego zażycia leków, np. przeciwbólowych, antykoncepcyjnych, uspakajających, czy wpływających na układ sercowo-naczyniowy. 
 • Problem ma skalę globalną. Centrum Kontroli Zatruć w USA każdego roku otrzymuje ok. pół miliona telefonów w sprawie przypadkowych zatruć lekami u dzieci.
 • Przechowywanie leków w niewłaściwej temperaturze i wilgotności może niebezpiecznie zmienić skład fizyczny i chemiczny leku, stanowiąc poważne zagrożenie dla życia, zarówno dzieci, jak i dorosłych.
LEKOSTER

Rozwiązanie

System zarządzania lekami

To innowacyjne rozwiązanie, które monitoruje warunki przechowywania leków, zabezpiecza przed nieautoryzowanym dostępem, monitoruje dawkowanie, a także zapotrzebowanie na produkty lecznicze. 

Z nim zyskujesz spokój i właściwą opiekę nad najbliższymi Ci osobami - dziećmi, ale także osobami starszymi, którymi się opiekujesz.

Właściwe przechowywanie leków zapewni bezpieczeństwo oraz wyższą efektywność procesu leczenia.

Nasza pasja

Projektowanie inteligentnych rozwiązań, realnie wpływających
na zmianę jakości życia i zdrowia Użytkowników

Jak ją realizujemy?

 • Stawiliśmy czoła poważnemu problemowi społecznemu, jakim jest marnotrawstwo leków, efektywność procesu leczenia oraz monitorowanie warunków środowiskowych wpływającego na zdrowie.
 • Patient Centric, czyli pacjent w centrum uwagi  – to idea, która przewodzi wszelkim naszym działaniom.
 • Tworzymy zespół profesjonalistów, których pasją są nowe technologie oraz nowoczesne kanały komunikacji.
 • Wdrażamy innowacje mające na celu poprawę zdrowia i ochronę życia.
 • Tworzymy unikalne rozwiązania z wykorzystaniem Internetu Rzeczy - IoT, automatyzacji, technologii Computer Vision czy Machine Learning.

Świat ogarnia rewolucja, a my jesteśmy jej częścią...

Projekty Unijne

KONTAKT