mobileeu

Inżynieria Internetu Rzeczy na PW – innowacyjne podejście do kształcenia

2020-01-14 / 12:58

Inżynieria Internetu Rzeczy na PW – innowacyjne podejście do kształcenia

Od roku akademickiego 2020/2021 na Politechnice Warszawskiej wystartuje nowy kierunek studiów inżynierskich związany z Inżynierią Internetu Rzeczy. Przewagą programu ma być wykorzystanie innowacyjnych form kształcenia, opartych na pracy zespołowej nad projektami osadzonymi w rzeczywistości przedsiębiorczej i naukowej.

„To na razie prace projektowe, ale zapowiadają się obiecująco. W przedstawionym planie studiów - poza twardymi kompetencjami, które są dziś mocną stroną polskich inżynierów – ujęto także umiejętności miękkie, jak: komunikacja, czy przedsiębiorczość. Są one niezmiernie ważne dla sukcesu przyszłych projektów m.in. z obszaru IoT. To są właśnie kompetencje przyszłości” – uważa Cezary Kępczyński, prezes zarządu Tixon Technology Sp. z o.o.

Spółka Tixon Technology wspiera nową inicjatywę Politechniki Warszawskiej oraz wzięła udział w listopadowym spotkaniu w Audytorium Centralnym Wydziału EiTI, które zgromadziło wielu przedstawicieli świata nauki, biznesu i sektora publicznego, deklarujących wolę współpracy nad programem nowego kierunku. 

Więcej informacji o inicjatywie