mobileeu

Rekomendacje z warsztatów Smart Lab w obszarze IoT w medycynie

2021-12-03 / 18:31

Rekomendacje z warsztatów Smart Lab w obszarze IoT w medycynie

Cykl warsztatów Smart Lab w obszarze IoT w medycynie, którego Tixon Technology był aktywnym uczestnikiem, dobiegł końca. Jednak efekty wspólnych prac z pewnością przełożą się na dalsze działania w obszarze rozwoju tego obszaru w Polsce.

“Cieszymy się, że nasza propozycja o włączenie do rekomendacji projektu ramowego IoT w medycynie - Systemy wspierające procesy monitorowania dozowania farmaceutyków i kontroli leków nieznanego pochodzenia, którego celem byłaby m.in ochrona pacjentów i konsumentów przed zatruciem lekami, znalazła uznanie tak interdyscyplinarnego zespołu” - powiedział Cezary Kępczyński, przedstawiciel firmy Tixon Technology, pomysłodawca i lider projektu #Lekoster. 

2 grudnia 2021 r. odbyło się już ostatnie spotkanie Smart Lab w obszarze IoT w medycynie podsumowujące cykl 4 warsztatów, podczas których przedstawiciele ponad 40 przedsiębiorstw, instytucji otoczenia biznesu, świata nauki i instytucji publicznych wypracowywali i zdefiniowali główne kierunki rozwoju tego obszaru w Polsce i określili nisze technologiczne, w których mogą uzyskać przewagi konkurencyjne zarówno na rynku krajowym jak i na rynkach międzynarodowych.

Wyniki prac realizowanych podczas warsztatów stanowią podstawę do opracowania ekspertyzy Business Technology Roadmap (BTR), która kompleksowo wskazuje kierunki priorytetowe dla rozwoju obszaru IoT w medycynie w Polsce oraz będzie zawierać rekomendacje m.in. co do aktualizacji Krajowych Inteligentnych Specjalizacji. 

„Dyskusje oraz współpraca z szerokim gronem specjalistów praktycznie tworzących i realizujących innowacje w obszarze Internetu Rzeczy do zastosowań w medycynie i obsłudze służby zdrowia były niezwykle inspirujące. Synergia wiedzy przedsiębiorców, pracowników instytutów badawczych oraz agencji rządowych pozwoliła na dogłębną analizę trendów oraz szczegółowe opracowanie wielowymiarowej Mapy rozwoju rynku i danych technologii (BTR). Planowane do realizacji w najbliższych latach działania oraz projekty B+R wskazane przez uczestników warsztatów obejmują zagadnienia takie jak m.in. algorytmy do analizy danych telemetrycznych z urządzeń IoT, systemy rehabilitacji zdalnej, platformy diagnostyczne do zdalnej opieki nad pacjentami wykorzystujące urządzenia nasobne, IoT do monitorowania leków niewiadomego pochodzenia czy systemy do bezpiecznego pozyskiwania i wymiany danych z IoT w celu wsparcia profilaktyki zdrowotnej i zdalnej diagnostyki” – podsumował dr hab. inż. Robert Bogdanowicz, profesor Politechniki Gdańskiej nadzorujący prace merytoryczne nad ekspertyzą.

Spotkania zostały zorganizowane w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Monitoring Krajowej Inteligentnej Specjalizacji” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (poddziałanie 2.4.2 POIR). 

Projekt jest realizowany przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii w partnerstwie z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości. Więcej na stronie smart.gov.pl.

Projekt na zlecenie PARP wspiera firma PwC. Jeśli są Państwo zainteresowani projektem lub chcą uzyskać o nim więcej informacji, zapraszamy do kontaktu pod adresem pl_kontakt@pwc.com, w tytule maila wpisując „Smart Lab: IoT w medycynie”.

#TixonTechnology #TixonCare #Lekoster #healthcare #IoT #SMARTLAB #PARP #KIS #innowacje #POIR #FunduszeUE #InteligentneSpecjalizacje #monitoring #ProcesPrzedsiębiorczegoOdkrywania #PPO #EntrepreneurialProcessOfDiscovery #EDP