mobileeu

Ryzyko zatruć lekami nabiera rozpędu

2021-11-23 / 22:04

Ryzyko zatruć lekami nabiera rozpędu

Problem zakupu leków niewiadomego pochodzenia, choć z pozoru może wydawać się niewielki, to jednak niesie poważne zagrożenie dla życia pacjentów, a jego skala będzie rosnąć wraz z transformacją cyfrową i popularnością zakupów przez Internet.

“Stąd zgłoszony przez nas postulat na ostatnim spotkaniu interdyscyplinarnego zespołu ekspertów 18 listopada, aby połączyć siły i wypracować wspólne rozwiązanie w ramach inicjatywy Smart Lab IoT w medycynie, której Tixon jest aktywnym uczestnikiem” - powiedział Cezary Kępczyński, lider projektu #Lekoster

Wg badań WHO, ok. 1% leków sprzedawanych w krajach rozwiniętych może być podrabianych. “Biorąc pod uwagę kilkucyfrowy wzrost sprzedaży leków w kanale e-commerce (43,9 w 2020 r.) i szacunki ONZ, że co drugi kupowany przez Internet lek może być fałszywy, skala problemu robi się zgoła inna. Dlatego też warto wyposażyć konsumentów w rozwiązanie, które umożliwiłoby im prostą weryfikację leków w domu. Do tego potrzebna jest jednak szersza współpraca i środki” - dodał C.Kępczyński.

Problem zagrożeń związanych z zakupem leków niewiadomego pochodzenia podjął dziś również dziennik Rzeczpospolita w artykule “Kupowanie podróbek to dla klienta ogromne ryzyko”, do którego przeczytania zachęcamy. 

Projekt Smart Lab IoT w medycynie jest realizowany przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii w partnerstwie z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości i wsparciu firmy PwC. Zebrane podczas warsztatów wnioski mają posłużyć opracowaniu ekspertyzy Business Technology Roadmap oraz wskazaniu nisz dla rozwoju technologii skupionych wokół Internetu Rzeczy w medycynie.