mobileeu

Smog negatywnie wpływa na nastolatków. Podnosi im ciśnienie.

2023-02-15 / 14:58

Smog negatywnie wpływa na nastolatków. Podnosi im ciśnienie.

Smog negatywnie wpływa na zdrowie brytyjskich nastolatków. Przeprowadzone badania wśród młodzieży w wieku 11-16 lat potwierdziły, że długotrwałe narażenie na pył zawieszony PM 2,5 wiąże się z wyższym ciśnieniem krwi, zwłaszcza u dziewcząt, a to może być źródłem poważnych chorób w przyszłości. Dane opublikowało pismo PLOS One oraz interia.pl.

Wpływ zanieczyszczeń powietrza na ciśnienie krwi u dorosłych jest dobrze rozpoznany. Nawet krótkotrwała na nie ekspozycja przejściowo podnosi wartości ciśnienia tętniczego, a długotrwała zwiększa częstość występowania nadciśnienia. To badanie uświadamia jednak, że problem jest znacznie szerszy.

Badaniem objęto ponad 3 tys. nastolatków. Pomiary ciśnienia krwi przeprowadzono w szkołach. Jak pokazały wyniki, cząstki stałe PM2,5, drobne zanieczyszczenia w powietrzu pochodzące ze spalin samochodowych, materiałów budowlanych i przemysłowych, były związane z wyższym ciśnieniem krwi we wszystkich grupach wiekowych.

Jest to niepokojące zjawisko, zważywszy na fakt, że wyższe ciśnienie krwi może zwiększać ryzyko nadciśnienia tętniczego, zawałów serca, czy udarów mózgu w wieku dorosłym.

Dlatego też niezmiernie ważne jest monitorowanie jakości powietrza w otoczeniu, w którym się przebywa. Mogą w tym pomóc innowacyjne rozwiązania m.in. AeroLung - Twój cyfrowy opiekun płuc, nad którym obecnie pracuje zespół Tixon Technology.

Dowiedz się więcej o badaniu